Statut i drugi akti

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o udrugama, stavka 2 i 3, ( Narodne novine br. 88/2001. i 11/2002) Osnivačka skupština Udruge veterana Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva „Zvir“ – otok Hvar  na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2011. godine, donosi:

S  T  A  T  U  T

UDRUGE VETERANA MJEŠOVITOG ODREDA MORNARIČKOG PJEŠAŠTVA „ZVIR“ – OTOK HVAR