O nama

UDRUGA VETERANA MJEŠOVITOG ODREDA MORNARIČKOG PJEŠAŠTVA  „ZVIR“ – OTOK HVAR (UV MOmp „Zvir“ – o. Hvar) je nevladina i neprofitna, izvanstranačka, samostalna i dragovoljna udruga veterana Domovinskog rata – pripadnika ratne postrojbe Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva – Hvar (MOmp Hvar). Ideja o utemeljenju jedne takve udruge provlačila se nekoliko godina i konačno je održana osnivačka skupština u Starom Gradu 19. prosinca 2011. godine. U nazočnosti 20 bivših pripadnika postrojbe koji su ujedno i osnivači udruge, donesene su odluke o osnivanju udruge i pokretanju postupka za upis u registar udruga. Donesen je i Statut kao temeljni dokument koji regulira ustrojstvo i način rada te određuje tijela upravljanja (vidi: Statut UV Momp „Zvir“ – o. Hvar). Rješenje o upisu u registar donio je nadležni ured državne uprave 30. prosinca 2011. godine. Nakon toga tijekom siječnja i veljače 2012. godine izvršene su ostale predradnje kako bi Udruga postala pravni subjekt sukladno odredbama Statuta (upis u Registar udruga RH, otvaranje žiro-računa i dr.)

Na osnivačkoj skupštini za predsjednika je izabran Nikola Šimunović iz Starog Grada, za dopredsjednika Marinko Bojanić iz Jelse i za tajnika Panajoti Gilve iz Hvara. Konstituirana su i tijela Udruge (vidi: Tijela udruge i njihov sastav).

Cilj i svrha osnivanja Udruge je:

 • okupljanje veterana – pripadnika ratne postrojbe MOmp Hvar  koji su sudjelovali u Domovinskom ratu;
 • očuvanje imena i djelovanja ratne postrojbe, te obilježavanje obljetnica i bitnih događaja vezanih uz postrojbu;
 • očuvanje digniteta Domovinskog rata, obilježavanje značajnih datuma i blagdana vezanih uz Domovinski rat
 • čuvanje uspomene na poginule i preminule suborce;
 • zaštita statusa i promidžba interesa sudionika Domovinskog rata, te pružanje zakonske zaštite i  solidarne pomoći svojim članovima;
 • organiziranje humanitarne pripomoći za članove Udruge i članove njihovih obitelji u skladu sa mogućnostima Udruge;
 • suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama, kao i jedinicama lokalne samouprave, radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članova Udruge kao i članova njihove obitelji;
 • koordiniranje samostalnog i zajedničkog djelovanja s braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i humanitarnim udrugama.

Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje i osnivanje  ustrojstvenih oblika djelovanja;
 • suradnja s odgovarajućim (državno – upravnim, zdravstvenim i drugim) ustanovama radi ostvarivanja potreba i interesa veterana;
 • povezivanje i suradnja s drugim udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, te udrugama, institucijama i fondacijama drugih zemalja koje na bilo koji način pružaju pomoć veteranima (materijalnu , znanstvenu i dr.);
 • suradnja i povezivanje s istraživačkim i savjetodavnim timovima stručnjaka radi evidentiranja, znanstvene dorade i iznalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge probleme sudionika Domovinskog rata;
 • pružanje pomoći članstvu i ustrojbenim oblicima Udruge oko organiziranja i provođenje djelatnosti i inicijativa.
 • pružanje neposredne pomoći pri rješavanju socijalnih, ekonomskih i obiteljskih problema veterana;
 • pokretanje inicijativa i projekata u cilju preventivnog djelovanja na rješavanju statusnih, zdravstvenih i drugih problema veterana;
 • poticanje ogranaka i članstva na održavanje motiviranosti i spremnosti članstva za obranu Domovine, te jačanje domoljublja;
 • prikupljanje materijalnih i financijskih sredstava u zemlji i inozemstvu za pomoć veteranima;
 • organiziranje kulturnih, športskih i drugih aktivnosti;
 • nakladnička i informativna djelatnost sukladno važećim propisima;
 • dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima, članovima Udruge i ustrojstvenim oblicima za stručan, kvalitetan i pregalački rad;
 • provođenje humanitarnih i drugih djelatnosti.
 • poticanje i osnivanje braniteljskih zadruga  u koje bi neposredno bili uključeni branitelji na ostvarivanju gospodarskih i drugih djelatnosti,

Temeljna programska orijentacija Udruge je da u sveobuhvatnu i neprekidnu djelovanju i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge ostvaruju kontinuiranu brigu za očuvanje imena i djelovanja ratne postrojbe MOmp Hvar  te obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu i cjelovitu skrb za sudionike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, kao jednog od temeljnih razloga postojanja.

Članom Udruge mogu postati osobe koje  su sudjelovali u Domovinskom ratu kao pripadnici ratne postrojbe MOmp Hvar, bez obzira na vrijeme provedeno u ratu. Redovnim članom Udruge postaje se danom ispunjavanja i potpisivanja pristupnice i prihvaćanja Statuta Udruge.

Članom Udruge mogu biti i članovi drugih udruga proizašlih iz Domovinskog rata ukoliko ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva.

Članom Udruge mogu biti i pojedinci koju su tijekom Domovinskog rata bili pripadnici drugih postrojbi ili organiziranih subjekata obrane RH ukoliko prihvaćaju odredbe Statuta Udruge. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravi odbor Udruge temeljem pismenog zahtjeva (Vidi: Pristupnica).

Ispunjavanje uvjeta za učlanjenje provjerava Upravni odbor.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

Dužnosnici Udruge su:

 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

Udruga djeluje neposredno ili preko svojih ogranaka  i drugih oblika organiziranja. Predviđeno je osnivanje ogranaka u gradovima Hvaru i Starom Gradu te u općinama Jelsi i Sućurju što ovisi o broju upisanih članova iz tih jedinica lokalne samouprave.

Tijekom Domovinskog rata kroz ratnu postrojbu MOmp „Zvir“ – o. Hvar prošlo je ukupno 787 ljudi (vojnika, časnika i dočasnika). Sa područja otoka Hvara bilo je ukupno 781 pripadnika, dok su šestorica bili pridodati iz drugih postrojbi HV. Broj pripadnika po općinama-gradovima na otoku Hvaru: Grad Hvar 296, Općina Jelsa 230, Grad Stari Grad 194 i Općina Sućuraj 61. Dvadesetdva pripadnika postrojbe u međuvremenu su preminuli.

Odmah u početku agresije na Hrvatsku, Hvarani su se samoinicijativno počeli organizirati i ustrojavati oružane postrojbe koje su postupno dobijali konture vojne organizacije. Usprkos otežanim uvjetima crte vojnog zapovjedanja, nedostatka naoružanja i vojne opreme te nazočnosti neprijatelja u neposrednom okruženju, na otoku Hvaru su tijekom ljeta i jeseni 1991. g. ustojene postrojbe ZNG. Razvojem vojne situacije u okruženju srednjodalmatinskih otoka, organizirane postrojbe na otoku bile su ustvari dio snaga za »odvraćanja« namjera neprijateljskih snaga na tom području. Zajedno sa drugim slično organiziranim snagama na otocima, hvarska postrojba dala je, u okvirima uvjeta i mogućnosti, doprinos obrani RH u prvoj etapi agresije. Organiziranjem obrane i oružanih postrojbi ZNG iz kojih se iznjedrio MOmp »Zvir« – o. Hvar, pučanstvo otoka pokazalo je bahatom agresoru da bi mu otok Hvar mogao biti »kost u grlu« ukoliko poduzme radikalne akcije, te da područje srednjodalmatinskih otoka nikako ne može uzimati kao »meki trbuh« Hrvatske.

Tijekom 1993. g. i početkom 1994. g. MOmp »Zvir« – o. Hvar u tri navrata je angažiran na zadarskoj bojišnici, gdje je dao doprinos obrani zadarskog zaleđa kojeg su postrojbe HV i MUP-a RH oslobodili u operaciji »Maslenica«

Jedan pripadnik postrojbe je poginuo, dva su teže, a četiri lakše ranjena.

U Domovinskom ratu pripadnicima postrojbe dodjeljeno je 17 časničkih i 53 dočasnička čina HV, a izvršeno je prevođenje 35 časničkih i 7 dočasničkih činova. Ukupno je iz MOmp-a Hvar tijekom Domovinskog rata  izašlo 52 časnika (2 djelatna i 50 pričuvnih časnika) i 60 dočasnika (1 djelatni i 59 pričuvnih dočasnika). Treba naglasiti da je od prvih naoružanih dragovoljačkih grupa do ukidanja MOmp-a, cjelokupan zapovjedni kadar od zapovjednika postrojbe do zapovjednika desetine bio sastavljen od ljudi koji žive na otoku.

Zapovjednici postrojbe tijekom Domovinskog rata bili su bojnik Nikola Šimunović i pukovnik Panajoti Gilve.

Predsjednik RH Stjepan Mesić pohvalio je MOmp Hvar  za ostvarene natprosječne rezultate u izvršavanju postavljenih zadaća (2007. g.), a predsjednik RH gosp. Ivo Josipović prigodom 20-te obljetnice HRM odlikovao je ratnu postrojbu MOmp Hvar Redom hrvatskog trolista (2011. g.).

Nadamo se da će bivši pripadnici postrojbe prepoznati svrhu utemeljenja ove udruge te postati njezinim članom.